Ergonomické normy

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Do roku 1989 vznikaly české všeobecné normy převážně přejímáním norem RVHP v rámci systému norem „Pracovní ochrana“. Po rozpadu RVHP vznikají české technické normy v oblasti ergonomie převážně přejímáním evropských a mezinárodních norem. Všeobecné evropské ergonomické normy jsou zpracovávány Evropskou komisí pro normalizaci - CEN, a sice technickou komisí CEN/TC 122 Ergonomie. Mezinárodní ergonomické normy jsou zpracovávány Mezinárodní organizací pro normalizaci - ISO, a sice technickou komisí ISO/TC 159 Ergonomie.

Normy zpracovávané CEN/TC 122 jsou v souladu se Směrnicemi Rady EU - zejména 89/392/EHS, o strojních zařízeních a 89/391/EHS, o bezpečnosti a zdraví na pracovištích. Tyto normy se po vyhlášení v Úředním věstníku EU (Official Journal of The Communities - OJEC) stávají tzv. harmonizovanými normami. Harmonizované české technické normy, tj. normy, ve kterých je zapracována evropská norma, jsou označeny : ČSN EN, případně ČSN EN ISO.

Harmonizace Českých technických norem (ČSN) s normami evropskými je řízena Technickými normalizačními komisemi - TNK. Pro ergonomii je to TNK č.2 - „ Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie“. Subkomisí TNK č.2 je SC č.2 - „ Ergonomie“. V oblasti ergonomie jsou to normy třídy 83, skupiny 35. Odkazy na ergonomii jsou uváděny i v jiných českých technických normách.


ERGONOMICKÉ NORMY – TÉMATICKÉ TŘÍDĚNÍ Výběr ergonomických norem (podle Seznamu českých technických norem) pro konkrétní použití poskytuje následující tématický přehled s přiřazením příslušného třídicího znaku.


Ergonormy.JPG Ergonormy2.JPG


Poznámka k uvedenému třídění ergonomických norem:

  • Za plně vyznačeným třídicím znakem (šestimístné číslo) se další uváděná čísla vztahují na normy rozlišené podle čísla podskupiny, tj. číslem uvedeným na pátém a šestém místě třídicího znaku.
  • K vyhledání příslušné normy (její název a označení) podle třídicího znaku lze použít Seznam českých technických norem.

[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Ergonomické normy - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Ergonomomics standards