Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. S ohledem na komplexnost ergonomie při uplatňování požadavků na kancelářské práce se zobrazovacími terminály je technická norma ISO 9241 rozdělována na několik částí. Celkem je zpracováno 17 částí, avšak v českých technických normách jejich vydání je zatím neúplné.[1]
  2. Ergonomie se zabývá tvarem předmětů tak, aby byly co nejvíce přizpůsobeny tvaru lidského těla a tak udržovaly jeho přirozené držení. Práce s počítačem je považována za sedavé zaměstnání a z toho logicky vyplývá, že nejčastější problémy bývají s páteří, především v oblasti krční páteře a zad. Naše zdravotní problémy mohou být ovlivněny jednak nesprávným uspořádáním pracoviště a jednak dobou strávenou u počítače.

Zobrazovací terminály se obvykle skládají ze zobrazovací jednotky (obrazovky), z klávesnice a jiných přídavných elektronických a řídicích zařízení. Mohou být připojena jiná zařízení, jako tiskárny, zařízení pro přenos dat a další. Jeden hlavních úkolů ergonomie spočívá ve snaze zajistit, aby zařízení byla vhodná pro použití člověkem. To obecně řečeno znamená přizpůsobit uspořádání ovládačů, displejů, pracovních míst, pracovního prostředí a pracovních úkolů charakteristickým vlastnostem, schopnostem a omezením možných uživatelů na pracovišti se zobrazovacím terminálem.[2]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - (Diskuse k heslu)