Ergonomika

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Představuje souhrn požadavků na úpravu práce, pracovního prostředí a pracovních prostředků. Tento termín bývá používán jako synonymum ergonomie, jehož snahou je nalézt optimální parametry pro lidskou práci a vytvářet normy humanizace pracovního (výrobního) procesu.[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Ergonomika - (Diskuse k heslu)