Školení první pomoci

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Erste-Hilfe-Ausbildung)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Školení první pomoci je důležitou součástí ochrany zdraví zaměstnanců při práci, jehož zajištění patří mezi povinnosti zaměstnavatele. Pravidelné opakování základních zásad poskytování první pomoci zvyšuje šanci na správné poskytnutí laické první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Cílem školení první pomoci zaměstnanců je naučit zaměstnance, jak se chovat v případě pracovního úrazu či jiného stavu ohrožujícího život nebo zdraví člověka. Školení by vždy mělo být uzpůsobeno dle konkrétního pracoviště a podáno srozumitelnou formou, nejlépe s praktickým nácvikem.

Povinnost zajistit školení první pomoci ukládá zaměstnavateli § 103 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění: „Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.“ [1]

Konkrétní počet proškolených osob ani frekvence školení první pomoci zaměstnanců není žádným právním či jiným předpisem určena, proto je potřeba spolupráce s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který na základě rizik vyskytujících se na pracovišti a počtu zaměstnanců určí systém tohoto školení.


Reference

  1. ČESKO. PARLAMENT ČR. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů Česká republika. 2006, částka 84.Školení první pomoci - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
First aid training Erste-Hilfe-Ausbildung Formation aux premiers secours