Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) upravuje zvláštní podmínky týkající se odesílání zásilek, přepravy, nakládání, vykládání a manipulace s nebezpečnými látkami (výbušnými, hořlanými, jedovatými, žíravinami, radioaktivními, infekčními) a nebezpečnými předměty. Stanovuje požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, vozidla, bezpečnostní značení a osoby zainteresované do přepravy nebezpečných věcí. [1]

Reference

  1. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.


Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Europäische Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)