Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu (ETPIS) je jednou z evropských technologických platforem. Její iniciativy se zaměřují na průmyslovou bezpečnost. Usnadňují a umožňují konstruktivní spolupráci a výměnu zkušeností mezi průmyslem, články, které mají na starost zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí, nevládními organizacemi, odbory a dalšími sociálními partnery, výzkumem a dalšími komunitami. V případě průmyslové bezpečnosti, výzkumu a inovací jsou východisky různé obory, např. technické vědy, humanitní vědy, právo, ekonomie. ETPIS je aktivní v různých oblastech, jako jsou:

  • výroba,
  • chemické látky,
  • energetika,
  • stavebnictví,
  • nerostné suroviny,
  • hornictví a doprava.

ETPIS usiluje o rozvoj řešení, která průmysl potřebuje k provozování udržitelného podnikání založeného na inovacích (nové produkty, nové technologie s odpovídajícím řízením zbytkových rizik). [1]

ReferenceEvropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
European Technology Platform on Industrial Safety