Exploze neohraničeného mraku par

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Termín UVCE se již nepoužívá. Dříve tím byla označena exploze (detonace) neohraničeného (volného) oblaku směsi hořlavých par, plynu nebo aerosolu se vzduchem po iniciaci. Detonace volného oblaku plynu nebo par byla podmíněna (kromě přítomnosti iniciačního zdroje) přítomností minimálně 1 000 kg a více látky (schopné výbuchu) v mezích výbušnosti. Není-li tato podmínka splněna, dochází po iniciaci oblaku k explozivnímu hoření a efektu Flash Fire. Využití energie oblaku je 2 - 50% podle faktorů ovlivňující explozi. V současnosti se používá VCE, protože podle posledních výsledků nedojde k explozi, pokud alespoň část oblaku není ohraničena, tzn. neohraničený oblak nemůže explodovat, ale pouze vyhořet (Flash fire). [1]
  2. Exploze po iniciaci oblaku směsi hořlavých par, plynu nebo aerosolu se vzduchem. Rychlost hoření je dostatečně vysoká pro vznik významného přetlaku. Původně tento termín používán pro otevřený prostor.
  3. Výbuch oblaku nahromaděného oblaku směsi hořlavých par nebo plynu se vzduchem ve volném vzduchu.[2]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  2. CEOCExploze neohraničeného mraku par - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Unconfident Vapour Cloud Explosion (UVCE) Dampfwolkenexplosion (VCE) Explosion d’un nuage de gaz (ENG)