Expoziční testy

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Expositiontest (r))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Expoziční testy jsou jednou z metod hodnocení míry zátěže osob chemickými látkami. Hodnocení se opírá o kvantitativní stanovení indikátoru vhodného pro danou chemickou látku ve vzorcích moči, krve, vydechovaného vzduchu a jiných biologických materiálů odebíraných osobám, které byly po definovanou dobu exponovány této látce. Indikátory mohou být sama látka, zplodiny její přeměny v organismu nebo látky charakterizující biochemické změny v organismu vyvolané sledovanou látkou. Expozičním testem je charakterizována expozice všemi cestami vstupu chemické látky do organismu. Referenčními hodnotami pro hodnocení výsledků biologického monitorování jsou hodnoty indikátorů ve vzorcích odebraného biologického materiálu odpovídající takové úrovni expozice chemické škodlivině, při níž je podle současných vědeckých znalostí poškození zdraví exponované osoby nepravděpodobné.


Expoziční testy - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Exposure test Expositiontest (r)