Analýza režimů poruchy, následků a kritická analýza

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z FMECA)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. FMEA, kde je uvažována možnost řady poruch a závažnost jejich následků k identifikaci nejkritičtějších součástí nebo znaků.
  2. Metoda FMEA je založená na deterministickém přístupu. V této metodě jsou navíc oproti FMEA také hodnoceny a zaznamenávány kritičnost následků a pravděpodobná frekvence poruchy, čímž je uvažována možnost řady poruch a závažnost jejich následků k identifikaci nejkritičtějších součástí nebo znaků systému. Viz ČSN IEC 812 Metody analýzy spolehlivosti systému - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA).[1]
  3. Analýza způsobu poruch, jejich důsledků a analýza kritičnosti - Metoda založená na deterministickém přístupu. V této metodě jsou navíc proti FMEA také hodnoceny a zaznamenávány kritičnost následků a pravděpodobná frekvence poruchy, čímž je uvažována možnost řady poruch a závažnost jejich následků k identifikaci nejkritičtějších součástí nebo znaků systému. Viz. ČSN IEC 812 Metody analýzy spolehlivosti systému. Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)[2]Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Analýza režimů poruchy, následků a kritická analýza - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA) Analyse der Fehlerarten und -auswirkungen und der Kritikalität von Fehlern (FMECA) Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC)