Frakce mžikového odparu

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Frakce přehřáté kapaliny, která se adiabaticky velmi rychle odpaří v důsledku relativně rychlého poklesu tlaku až do okamžiku ochlazení kapaliny pod bod varu při konečném tlaku. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Frakce mžikového odparu - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Flash Fraction Fraktion des ugenblicklichen Abdampfverlustes Fraction de vaporisation instantannée