Frekvence

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Frequenz)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Frekvence (četnost) je počet výskytu určité události, jevu nebo následku za časovou jednotku (obvykle za rok). [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Frekvence - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Frequency Frequenz Fréquence