Vysokozdvižný vozík

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Gabelstapler)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vysokozdvižný vozík (slangově zvaný ještěrka, zdvižka, ekonor, zkratka VZV) je mobilní stroj používaný nejčastěji v logistice, stavebnictví, lesnictví i jinde pro převážně vertikální manipulaci s materiálem. Příbuzné manipulační prostředky jsou ruční nebo elektricky poháněné nízkozdvižné vozíky nebo zařízení pro překládání kontejnerů. [1]


Rozdělení vysokozdvižných vozíků podle konstrukce:

 • lehké, které má užitečnou nosnost 600-1000kg,
 • střední s užitečnou nosností 1000-3000kg a těžké s nosností nad 3000kg,
 • nejtěžší vozíky k manipulaci s kontejnery schopny je stohovat do tří vrstev;

podle počtu kol:

 • tříkolové,
 • čtyřkolové;

další druhy:

 • celní vozíky vybavené naklápěcím zařízením,
 • vozíky upravené pro stísněné prostory,
 • vozíky s otočnými vidlicemi, které jsou uzpůsobeny, aby mohly zasouvat materiál do příslušných regálů ze strany;

podle druhu pohonu:

 • s ručním pohonem,
 • elektrické pohony (akumulátory, elektromotory),
 • spalovací motory,
 • hybridní pohony,
 • hydraulické systémy - převod energie. [2]


Reference

 1. Vysokozdvižný vozík. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia, stránka naposledy editována 19. 9. 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysokozdvi%C5%BEn%C3%BD_voz%C3%ADk.
 2. JANDA, Jiří. Vysokozdvižné vozíky [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Dostupný z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=103668.


Vysokozdvižný vozík - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Forklift Gabelstapler Chariot élévateur