Riziková situace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Gefahrensituation (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jakákoli situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více rizikovým faktorům. [1]

Reference

  1. ČSN EN 292-1. Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie.


Riziková situace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Hazardous situation Gefahrensituation (e)