Havarijní situace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Havariensituation (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Obvykle nepředvídaná situace, při níž nastává vysoká pravděpodobnost havárie. [1]
  2. Havarijní situace je souhrn podmínek, okolností, které představují bezprostřední ohrožení zdraví, života, majetku nebo životního prostředí. Většina havarijních událostí vyžaduje naléhavý zásah, aby se zabránilo zhoršení situace, i když v některých situacích zmírnění není možné a příslušné složky mohou pouze reagovat až na následky. Některé události mohou být neovlivnitelné (např. přírodní katastrofa), jiné události vyžadují subjektivní stanovisko pozorovatele (nebo dotčené strany) s cílem rozhodnout, zda stav je způsobilý k označení jako nouzový. Přesnou definici mimořádné události by měly stanovit příslušné orgány, které jsou odpovědné za nouzové plánování a řízení. [2]


Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Havarijní situace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Emergency situation Havariensituation (e)