Havarijní akční úroveň

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Řád chemické služby HZS udává, že havarijní akční úroveň HAU-20, resp. HAU-120, je limitní koncentrace plynu, páry nebo aerosolu látky v ovzduší, při které je nutné obyvatelstvo vyvést ze zamořeného prostoru do 20 min, resp. 120 min od zahájené inhalace.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Havarijní akční úroveň - (Diskuse k heslu)
Německy: Francouzsky:
fr= [[{{{fr}}}]]