Havarijní přípustná koncentrace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Řád chemické služby HZS udává, že havarijní přípustná koncentrace HPK-10, resp. HPK-60, je limitní koncentrace plynu, páry nebo aerosolu látky v ovzduší, které se mohou vystavit záchranáři při záchraně osob bez prostředků individuální ochrany po dobu 10 min, resp. 60 min.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Havarijní přípustná koncentrace - (Diskuse k heslu)
Německy: Francouzsky:
fr= [[{{{fr}}}]]