Havarijní plánování

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Havarijní plánování je součást havarijního managementu. Funkcí havarijního plánování je strategie okamžité odezvy na závažnou havárii podle stanoveného havarijního plánu, který je zaměřený na určitou závažnou havárii. Havarijní plánování se týká třech časových rovin – před nežádoucí událostí, při nežádoucí události a po nežádoucí události.

V managementu chemických rizik existuje hierarchický vztah mezi třemi typy opatření - preventivní opatření pro nejvyšší úroveň ochrany, pak následuje zmírnění důsledků selhání pomocí havarijního plánování a reakce pro snížení následků v případě, že první dvě opatření nedokáží zabránit závažné havárii.

Zákon o prevenci závažných havárií, který je implementací směrnice Seveso, určuje provozovatelům povinnosti ohledně havarijního plánování: v popisu systému řízení bezpečnosti uvedou provozovatelé zařazení do skupiny A i do skupiny B informace ohledně havarijního plánování; provozovatelé zařazení do skupiny B zpracují vnitřní havarijní plán a dále zpracují podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.

  • Vnitřní havarijní plán se týká vlastního objektu.
  • Vnější havarijní plán se týká okolí objektu - územního celku, kde se kromě daného objektu nacházejí další zájmové objekty nebo zařízení (průmyslové objekty a zařízení, občanská zástavba, infrastruktura, energetické a jiné systémy) - a možnosti jejich vzájemného ovlivňování a vztahů mezi nimi. [1]


Reference

  1. DOHERTY, Alice; WOOD, Maureen Heraty. Emergency Response Planning for Chemical Accident Hazards: key points and conclusions for Seveso enforcement and implementation [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 [cit. 2022-02-11]. (Seveso Inspection Series, Volume 7). 110 s. Dostupné z: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC100031. ISBN 978-92-79-54580-1.Havarijní plánování - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Emergency planning Notfallplanung La planification d'urgence