Havarijní pochodeň

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Havarijní pochodeň, fléra, polní hořák, fakle – to jsou všechno synonyma pro zařízení, které je nezbytnou bezpečnostní součástí některých výroben (hlavně petrochemické výrobny), ve kterých je potřeba zajistit bezpečné uvolňování zejména uhlovodíkových plynů. Tyto plyny jsou vedeny do speciálního zařízení (havarijní pochodeň), kde se bezpečným způsobem zneškodní spálením. Toto zařízení musí být trvale v pohotovosti, zajištěné provozováním stabilizačního hořáku a trvalou pohotovostní dodávkou páry pro zajištění bezdýmého spalování. K využívání havarijní pochodně dochází při vzniku havarijní situace, kdy je potřeba neprodleně uvolnit tlak ve výrobním zařízení, a dále při provozních operacích jako je odstavování zařízení do opravy a jeho opětovné uvádění do provozu. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Havarijní pochodeň - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Flare Stack