Charakteristika nebezpečnosti

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Hazard characterization)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podle OECD se jedná o kvalitativní, a kde je to možné, kvantitativní popis vnitřních (jemu / jí vlastních) vlastností činitele nebo situace majících potenciál způsobit škodlivé účinky. Kde je to možné, toto by mělo zahrnovat hodnocení dávka - odezva (odpověď) a doprovázející nejistoty. Charakterizace nebezpečí je druhý stupeň v procesu hodnocení nebezpečí a druhý krok v hodnocení rizika. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Charakteristika nebezpečnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazard characterization Gefährlichkeitsmerkmal (s) Caractérique de danger (f)