Riziková práce

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Hazardous Working Procedure)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Taková práce, při níž hrozí zvýšené nebezpečí poškození zdraví (obecný pojem). [1]
  2. Práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, práce zařazené do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. [2]
  3. Riziková práce se vyhlašuje ve smyslu předpisů o posuzování zdravotní způsobilosti k práci; rizikové pracoviště a práce určují orgány hygienické služby z vlastního podnětu nebo na návrh zaměstnavatele. [3]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
  3. MUDr. Eva Hanáková


Riziková práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazardous Working Procedure Gesundheitsschädigende Arbeit (e) Travail à risque (m)