Hodnocení zdravotních rizik

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Health risk assessment)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hodnocení zdravotního rizika je generický název, kterým se označují metody „opisu“ šancí, pravděpodobnosti onemocnění nebo úmrtí jedince ve vztahu k vybraným příčinám. Hodnocení zdravotního rizika umožňuje vyjádřit, zda je jednotlivec ohrožený nadměrným či podprůměrným rizikem onemocnění a úmrtí na nejčastější příčiny nemocí a smrti a jaké snížení rizika je možné dosáhnout modifikací určitého kauzálního faktoru (např. kouření cigaret).


Hodnocení zdravotních rizik - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Health risk assessment Gesundheitsrisikobewertung (e)