Hmatník

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Z hlediska účelu lze hmatníky rozdělit na:

  • hmatníky ručních nástrojů a nářadí
  • hmatníky ovládačů

Práce s ručními nástroji a nářadím vůči ručním ovládačům je podstatně odlišnějšího charakteru, např. připouští většinou rozsáhlejší variabilitu pracovních poloh a pohybů, stupeň prostorové a pohybové vázanosti mezi postavou a uchopeným předmětem je zde zásadně odlišný, přistupuje zde významný faktor hmotnosti předmětu a přenášené hmoty, polohy těžiště uchopeného předmětu, přistupují i faktory ve spojitosti s dynamikou úderu, vrhu atd. Problematika konstrukce hmatníků nářadí a nástrojů je podstatně složitější než je u konstrukce hmatníků ovládačů.

Hmatník ovládače tvoří nedílnou část ručního ovládače - strojní součásti. Uspořádání ovládací strany stroje předurčuje téměř jednoznačně prostorové a proporční vztahy mezi strojem a postavou obsluhujícího, jeho pracovní polohu a pracovní pohyby a z nich vyplývající biokinematické zvláštnosti a typy úchopů ovládačů.

Výchozími podklady pro navrhování účelných a vhodných hmatníků ovládačů jsou, vedle znalostí anatomické stavby ruky (končetin), rozsahů pohyblivosti v jejich jednotlivých kloubech a velikosti kosterních měr, stejně důležité vlastní rozměry ruky a míra zatížení ovládacími silami (tj., které jednotlivé svaly ruky jsou při tom kterém úchopu ve funkci zapojeny).

POZNÁMKA

Tvarově přizpůsobená část hmatníku pro uchopení preferovanou rukou obvykle se nazývá - rukojeť (např. rukojeť páky, hlavní a pomocná rukojeť ruční brusky) nebo také držadlo (např. držadlo nástroje).


Hmatník - (Diskuse k heslu)