Hodnota

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

V sociálně psychologickém pojetí subjektivní ocenění nebo míra důležitosti, kterou jedinec přisuzuje určitým věcem, jevům, symbolům, jiným lidem aj. Některé hodnoty jsou sdíleny celými skupinami nebo celou společností; určité hodnoty mají trvalou "absolutní" platnost, jiné jsou proměnlivé a mají krátkodobé trvání.[1] Každý člověk si během svého života vytváří určitý hodnotový systém, který ovlivňuje jeho život a jednání. Uspořádání hodnot je u různých osob odlišné. Hodnoty jsou základem posuzování druhých, posuzování událostí a situací. Hodnoty jsou:

  • individuální (zdraví, rodina, štěstí, úspěšné děti….)
  • materiální (ekonomické zajištění, auto, chata…)
  • pracovní (stálá práce, dobrý výdělek, vhodné pracovní prostředí, tým kolegů v práci…)
  • společenské ( postavení, prospěšnost…)
  • hodnoty volného času

[2]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Hodnota - (Diskuse k heslu)
Německy:
Wert (r)