Identifikace nebezpečí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Proces rozpoznávání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik. [1]
  2. Podle OECD se jedná o identifikaci (rozpoznání) typu a vlastností škodlivých účinků, které má činitel jako vnitřní (jemu vlastní) schopnost způsobit v organismu, systému nebo v (části) populaci(e). Identifikace nebezpečí je první krok v hodnocení nebezpečí a první krok v hodnocení rizika. Směrnice Seveso definuje nebezpečí jako vnitřní vlastnost nebezpečné látky nebo fyzickou či fyzikální situaci s možností vzniku poškození lidského zdraví a/nebo životního prostředí. Nebezpečí je zdrojem rizik. Pozn. Zákon o prevenci závažných havárií termínem „zdroj rizika (nebezpečí)“ rozumí podstatnou vlastnost nebezpečné látky a možné konkrétní situace, které mohou způsobit závažnou havárii. [2]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Identifikace nebezpečí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazard identification Identifikation der Gefahr Identification du danger (f)