Individuální riziko

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Nebezpečnost vztažená na jednu osobu na určitém místě při určité době. Zdroj: CEOC
  2. Riziko pro osobu v určitém místě v blízkosti zdroje rizika (individuální fatalita, individuální riziko zranění, individuální riziko obdržení nebezpečné toxické dávky). Mělo by být doplněno časovým úsekem, ke kterému se míra vztahuje. Geografické rozdělení rizika je míra rizika pro jednotlivce v různých bodech v okolí zdroje rizika (isokřivka rizika). Nezávisí na hustotě populace v okolí zdroje rizika.[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Individuální riziko - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Individual Risk Individuelles Risiko Risque pour l’individu