Hlášení pracovních úrazů

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Industrial accidents report)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu.[1]

POZNÁMKA

Kde je pod písmeny a) až e) uveden podrobně seznam institucí zvlášť pro PÚ a pro PÚ smrtelné.

Jedná se o PÚ evidované zaměstnavatelem v knize úrazů.


  • Dle § 105 odst. 1 Zákoníku práce musí zaměstnavatel vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku každého pracovního úrazu.
  • Dle § 105 odst. 2 ZP musí v knize úrazů vést evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny (popř. žádná pracovní neschopnost).
  • Dle § 105 odst. 3 ZP při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu dokumentaci (dle Nařízení vlády č. 201/2010Sb.). [2]
Vývojový diagram hlášení PÚ

Reference

  1. § 4, odst. 1 a 2, NV 170/2014 Sb.
  2. http://www.suip.cz/hlaseni-pracovnich-urazu/


Hlášení pracovních úrazů - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Industrial accidents report Unfallanzeige (e) Déclaration des accidents de travail (f)