Iniciační událost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Initiating Event)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Děj nebo stav, který iniciuje škodlivý potenciál nebezpečí (zdroje rizika) v rámci scénáře jeho uplatnění, a pokud systémy nebo obsluhy nezareagují k zabránění nebo zmírnění dalšího vývoje, výsledkem bude nežádoucí událost nebo havárie. Iniciační událostí je např. působení energetického impulsu na směs par hořlavé látky se vzduchem v mezích hořlavosti/výbušnosti, selhání funkce určitého zařízení, „ujetí“ chemické reakce apod. Iniciační událost je výchozí událostí pro sestavení scénáře havárie{např. únik kapalného amoniaku z otvoru/trhliny/prasknutí (ruptury) potrubí následkem koroze mechanickým napětím}. V analýze stromu událostí je iniciační událost výchozím bodem stromu událostí, v analýze stromu poruch iniciační událost může být vrcholovou událostí. Iniciační událost je buď lidská chyba, porucha, nesprávná činnost zařízení nebo podmínky v okolí.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Iniciační událost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Initiating Event Auslösendes Ereignis Évènement initiateur