Státní odborný dozor nad bezpečností

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  • Činnost organizací státního odborného dozoru zakotvená v zákonu č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.
  • Pověření pracovníci organizace státního odborného dozoru jsou oprávněni vstupovat do prostoru organizací a provozních prostor podnikajících fyzických osob za účelem provedení dozoru a k jeho provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek.

[1]

Reference

  1. ČESKO. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 22. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-174Státní odborný dozor nad bezpečností - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Proffesional State Safety Inspecction Staatsüberwachung über die Arbeitssicherheit (e)