Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Činnost organizací státního odborného dozoru zakotvená v zákonu č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem dozorové činnosti jsou vyhrazená technická zařízení, tj. zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle uvedeného zákona. Jde o technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. [1]

Reference

  1. ČESKO. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 22. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-174Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety proffessional Inspection Fachüberwachung der Arbeitssicherheit (e) Inspection professionelle de la sécurité du travail (f)