Zařízení

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Installation)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Výrobek, který napomáhá při zpracování materiálu nebo suroviny (např. zařízení pro povrchovou úpravu, galvanizační vana, stříkací box apod.), zařízení pro manipulaci a přepravu materiálu (např. mostový jeřáb, motorový vozík, válečkový dopravník apod.), energetická zařízení (kompresor, čerpadlo, ventilátor, transformátor, klimatizační zařízení apod.), mezi zařízení se zařazují i další předměty a prostředky jako např. zámečnický stůl, regál, paleta, žebřík apod.
  2. Jednotlivé předměty nebo jejich seskupení pevné či pohyblivé, které slouží k zajištění výrobní a nevýrobní činnosti nebo pracovních úkolů podnikajících subjektů. [1]
  3. Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, vlečky a nákladové prostory. [2]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Zařízení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Installation Appareillage (m)