Rozhraní

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Interface)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Rozhraní (styková plocha, oblast (angl. interface)) v ergonomii všechny technické prostředky a zařízení, jejichž prostřednictvím se uskutečňují interakce mezi člověkem a pracovním systémem.[1]

Interface (čti interfejs) jsou v ergonomii považovány všechny technické prostředky a zařízení, jejíchž prostřednictvím se uskutečňují interakce (propojení, rozhraní, komunikační přechod, převodník mezi dvěma číslicovými systémy apod. ) mezi člověkem a pracovním systém.[2]

 1. Interface (čti interfejs) lze z účelového hlediska rozdělit do tří relativně samostatných skupin:
  • Informační - tj. takové, jež zprostředkovaně umožňují přenos informace, jako jsou různé typy zrakových, sluchových a taktilních sdělovačů (např. světelná návěští, ručičkové sdělovače, zapisovače, obrazovky, mnemoschémata, sluchové sdělovače, telefony, radiotelefony, dálnopisy, faxy;
  • Ovládací - sloužící k řízení a regulaci (např. tlačítka, točítka, přepínače, páky, pedály);
  • Sdružené - tj. takové, jež současně slouží jak k přenosu informací, tak k ovládání (např. určitá poloha páky udává stav zařízení a současně změnou polohy mění stav příslušného para metru).
 2. Základní ergonomické požadavky kladené na technické prostředky interface (rozměry, tvary, ovládací síly, umístění atd.) jsou uváděny v ČSN (třídy 83 35..).[3]

Reference

 1. MUDr. Eva Hanáková
 2. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
 3. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Rozhraní - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Interface Schnittstelle (e) Limite (f)