Jednorázový únik

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Únik určitého množství látky ve velmi krátké době, obvykle v několika vteřinách. Viz Únik. Jedná se v podstatě o okamžité uvolnění obsahu nebezpečné látky. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Jednorázový únik - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Instantaneous Release