Jednotka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Pro účely výběru zařízení pro kvantitativní analýzu a hodnocení rizika je nutné analyzovaný objekt nebo zařízení rozdělit na řadu oddělených zařízení (jednotky). Kritériem pro definici „odděleného“ zařízení (jednotky) je předpoklad, že porucha pláště (obálky kontejmentu) [loss of containment] jednoho zařízení nezpůsobí významný únik látek z jiných zařízení. Následkem toho se dvě zařízení (jednotky) považují za oddělená, když mohou být izolována ve velmi krátké době po havárii. Rozlišují se dva základní typy zařízení: procesní a skladová. Další důležité typy zařízení (jednotek) jsou potrubí, transportní zařízení (jednotky) a stáčecí zařízení (jednotky).[1]
 2. JEDNOTKY A UKAZATELÉ POUŽÍVANÉ V ERGONOMII
 • Energetický výdej 1 Joule (J) – je to práce, kterou vykoná stálá síla 1 newtonu (N) působící po dráze 1 m ve směru síly.
 • Newton (N) je jednotkou síly.
 • Watt je jednotkou výkonu.
 • Kalorie (cal) je jednotkou množství tepla. Je to teplo nutné k ohřátí 1g vody ze 14,5C na teplotu 15,5C při normálním tlaku vzduchu.
 • Pascal (Pa) je tlak, který vykonává síla 1N rovnoměrně rozložená na rovinné ploše s plošným obsahem 1m2 a kolmá na směr síly.
 • Mol je jednotkou látkového množství.
 • NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace chemických látek v ovzduší. Je to koncentrace látek, která nesmí být překročena v žádném časovém úseku pracovní směny.
 • PEL-P – jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci po stanovenou pracovní dobu.
 • Bel – jednotka hladiny akustické tlaku hluku. V praxi je používaná jednotka DB, která je desetkrát menší než 1 bel.
 • Hz(herz) je jednotkou kmitočtu – je dán počtem kmitů za sebou.
 • Teplota – jednotka je C.
 • Relativní vlhkost vzduchu – % nasycení vzduchu vodními parami.
 • Rychlost proudění vzduchu se udává v % - je to stupeň nasycení vzduchu vodními parami.
 • Lumen je jednotkou světelného toku.
 • Cd – kandela – je jednotkou svítivosti.
 • Lux je jednotkou intenzity osvětlení.
 • Jas – jednotkou je 1 kandela na 1m2.
 • Kelvin – teplota chromatičnosti zdroje osvětlení.

[2]

Reference

 1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
 2. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Jednotka - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Separate Instalation