Kinematická analýza pohybu

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kinematická analýza se zabývá kinematickou stránkou pohybu lidského těla. Kinematická analýza studuje pohybu těla, končetin a kloubů, ke kterému dochází během pohybu. Pomocí analýzy především zjišťujeme geometrie trajektorií, rychlostí a zrychlením charakteristických bodů mechanismu, který simuluje pohyb reálného objektu.

Kinematická analýza nejčastěji vychází z následné analýzy reálného pohybu sledovaného subjektu pomocí videozáznamu nebo speciálních pohybových senzorů v rovině (2D analýza) či prostoru (3D analýza).

Tato metoda analýzy poskytuje neinvazivní prostředek ke shromažďování objektivních informací o pohybu končetin, kloubů a následně těla jako celku.

Kinematic.png


Kinematická analýza pohybu - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Kinematic analysis Kinematische Analyse Analyse cinématique