Kompetence

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Kompetenz)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Schopnost využívat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků.[1]
  2. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce.[2]

Reference

  1. ČSN ISO 45001. Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.
  2. Kompetence. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. WikiMedia, stránka naposledy editována 31. 10. 2019 [cit. 2021-11-09]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kompetence.


Kompetence - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Competence Kompetenz Compétence