Komponenty pracovního systému

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovní systém představuje množinu prvků označovaných obvykle jako komponenty (složky) povahy fyzikální, biologické a společenské. Důsledky působení dílčích komponent, jež jsou přímo nebo nepřímo kvantifikované v kritériích, jsou objektivní či subjektivní povahy. Mezi objektivní kriteria komponent pracovního systému patří například: produktivita, kvalita, účinnost, ekonomické náklady, životnost, technická spolehlivost, technická bezpečnost atd. Mezi subjektivní kriteria komponent pracovního systému se řadí vztah člověka ke stroji vyjadřovaný v pojmech:

  • psychologických, např.: komfort (pohoda), spokojenost, únava, estetičnost, seberealizace, psychická zátěž, monotónnost
  • fyziologických, např.: tělesná zdatnost, reaktivita, únavnost, adaptabilita, citlivost či odolnost vůči exogennímu rušení nebo škodlivým vlivům;
  • zdraví, kterým se rozumí projev nejen negace choroby, ale jako stav pohody tělesné, psychické i sociální.

[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Komponenty pracovního systému - (Diskuse k heslu)