Kontejnment

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Proces nebo skladovací zařízení, ve kterém je látka uložena a které je navrženo k udržení této látky tak, aby bylo zamezeno jejímu úniku. Zdroj: CEOC
  2. Technický termín - tzv. "obálka zařízení", obvykle zásobník, ochranný dvojitý plášť apod.
  3. Technický termín v chemickém inženýrství - tzv. „obálka zařízení“ (obvykle zásobník, ochranný dvojitý plášť apod.) s cílem zadržení obsahu chemické látky nebo přípravku. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Kontejnment - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Containment (containment system) Containment (containment-systém) Dispositif de confinement