Kontrast

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Kontrast (r))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kontrast rozlišujeme:

  • Ve smyslu vnímání - jde o hodnocení rozdílu dvou nebo více zrakových vjemů pozorovaných současně nebo v časovém sledu (vnímáme např. kontrast jasu, kontrast barvy, kontrast jasnosti apod.).
  • Ve smyslu fyzikálním - je to číselná hodnota, která odpovídá subjektivně vnímanému kontrastu jasu, obvykle definovaná pomocí výrazů vyjadřujících příslušné podněty jasu, např. dL/L v oblasti prahu jasového vjemu.

Kontrast barev je subjektivní hodnocení rozdílu barvy dvou nebo víc povrhů viděných současně nebo v časovém sledu.

Kontrast jasu je fotometrická veličina mající vztah ke kontrastu jasnosti, obvykle definovaná jedním z řady vzorců, které obsahují jasy uvažovaného podnětu. Kontrast jasnosti je subjektivní hodnocení rozdílu jasností dvou nebo více povrchů viděných současně nebo v časovém sledu. Kontrast jasu může být definován jako poměr jasů:

  • C1 = L2/L1 (zpravidla pro časově následné podněty); nebo podle vztahu
  • C2 = (L2 – L1)/L1 (zpravidla pro současně pozorované povrchy), mají-li povrchy s různým jasem srovnatelnou velikost a je-li požadavek uvažovat průměrnou hodnotu, může být místo předcházejících vztahů použita rovnice:
  • C2 = (L2 – L1)/0,5(L1 + L2)

kde : L1 – je jas pozadí nebo větší části zorného pole, L2 – je jas objektu [1]

POZNÁMKA

dL - je práh rozlišitelnosti jasu, nejmenší pozorovatelný jas; L - střední hodnota jasu


Reference

  1. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
Kontrast - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Contrast Kontrast (r) Opposition (f)