Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Fyzická osoba zajišťující činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. Dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi. [1], [2]

Odborně proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník, jehož úkolem je koordinovat opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby. Náplní práce této odborně způsobilé osoby je problematika souběžné a následné bezpečné práce více zhotovitelů na stavbě z hlediska plánovacího, organizačního a prováděcího a vedení příslušné dokumentace.[3]

Reference

  1. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. zákona č. 88/2016 Sb.
  2. Národní soustava povolání
  3. MŠMT - Databáze regulovaných povolání a činnostíKoordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Coordinator for Safety and Health Matters on the Construction Site