Léčiva

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 3. 5. 2019, 13:12, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Léčivo je léčivá látka, směs léčivých látek nebo léčivý přípravek. Je určeno k příznivému ovlivňování zdraví lidí nebo zvířat. [1]

Zákon o léčivech (č. 378/2007 Sb.) definuje léčivé látky a léčivé přípravky, pro které pak používá souhrnný pojem léčiva.

Léčivým přípravkem se rozumí:

  • látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo
  • látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy. [2]

Reference

  1. Léčivo. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována 5. 4. 2019 [2019-05-03]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Divo
  2. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonůLéčiva - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Medication Arzneimittel