Léky

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Lék je léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi (člověku nebo zvířeti).

Pojem „lék“ je definován ve farmakologii (zabývá se léky). Na rozdíl od pojmů „léčivo“, „léčivá látka“ a „léčivý přípravek“ nemá „lék“ definici v zákoně.

Všechna léčiva (léčivé látky a léčivé přípravky) jsou potenciálními léky, kterými se stávají v okamžiku, kdy jsou správným způsobem podány pacientovi. Proces je vyjádřen tzv. zákonem o vzniku léku, který říká, že na počátku jsou léčivé látky, které se v průběhu technologických procesů a po smíchání s vhodnými pomocnými látkami stávají léčivými přípravky. Ve vhodném obalu a ve vhodný okamžik podání pacientovi se pak léčivý přípravek stává lékem, který může příznivě ovlivnit zdravotní stav či být použit k diagnostice onemocnění.

léčivá látka → léčivý přípravek → lék [1]

Reference

  1. Lék. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována 14. 3. 2019 [cit. 2019-05-03]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9kLéky - (Diskuse k heslu)