LD50

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Dávka škodlivé látky, kdy mortalita testovaných organismů je rovna 50%. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Vypočítaná dávka materiálu, při které je očekávána smrt 50 % přesně definované pokusné populace zvířat. Dávka je určena z expozice k látce jakýmkoliv jiným způsobem než inhalací, významného počtu z této populace.
  3. Střední smrtelná (letální) dávka - Dávka látky, která je smrtelná pro 50% testovaných organismů. Hodnota LD50 se udává jako hmotnost testované látky na jednotku hmotnosti pokusného zvířete (mg.kg-1 tělesné hmotnosti). [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


LD50 - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Lethal Dose 50 (LD 50, LD50) Tödliche Dosis 50 (LD 50, LD50) Dose léthale 50 (DL 50)