Inspekce práce

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Labour inspection)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Dozorčí, poradenská a informační činnost směřující k pozitivnímu ovlivnění chování právnických a fyzických osob v bezpečnosti práce. [1]

Zákon o inspekci práce upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti, dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Inspektoři oblastních inspektorátů práce se při provádění kontrol zaměřují na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, tedy právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům a právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku. [2]

Reference

  1. Slovník vybraných pojmů vztahující se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000
  2. http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace


Inspekce práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Labour inspection Arbeitsinspektion (e) Inspection du travail (f)