Smrtelná koncentrace 50

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Vypočítaná koncentrace látky ve vzduchu, při které je očekávána smrt 50 % přesně určené pokusné populace zvířat, která je vystavena koncentraci po určitou dlouhou dobu. Koncentrace je určena z doby expozice k látce, významného počtu z této populace.[1]
  2. Koncentrace škodlivé látky, kdy mortalita testovaných organismů je rovna 50%. LC50 (krysa,inhal,1 h) je smrtelná koncentrace látky ve vzduchu pro polovinu počtu krys vystavených této dávce po dobu 1 hodiny.
  3. Střední smrtelná (letální) koncentrace - Koncentrace látky v ovzduší, která je smrtelná pro 50% testovaných organismů exponovaných touto koncentrací stanovenou dobu. Hodnota LC50 se udává jako hmotnost testované látky ve standardním objemu vzduchu (mg.l-1). Např. údaj uvedený jako LC50 (krysa, inhal, 1 h) je smrtelná koncentrace látky ve vzduchu pro polovinu počtu krys vystavených této dávce po dobu 1 hodiny. [2]

Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Smrtelná koncentrace 50 - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Lethal Concentration 50 (LC50, LC 50) Tödliche Konzentration 50 (LC50, LC 50) Concentration létale 50 (CL50, CL 50)