Údržba

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Maintenance)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Seřizování a ošetřování předepsané v návodu k použití, jež má obsluha provádět za účelem zajištění předepsaného výkonu u výrobku (včetně doplňování spotřebního materiáli a čištění). [1]
  2. Kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činností dozoru, zaměřených na udržení objektu ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci. [2]

Reference

  1. ČSN EN 12626 (19 2011). Bezpečnost strojních zařízení - Stroje používající laser - Požadavky na bezpečnost. Praha : Český normalizační institut, 1998.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Údržba - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Maintenance Instandhaltung Entretien