Vícečetná rizika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Mehrgefahrenbewertungen)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Rizika nemusejí vznikat pouze v důsledku jednotlivých nepříznivých jevů a událostí, ale také jejich kombinacemi, tedy vícečetnými nebezpečími a riziky, na což upozorňuje Rámec ze Sendai, který zdůrazňuje potřebu zahrnout do managementu rizika také vícečetná rizika a nebezpečí (multihazards). Jednotlivá nebezpečí procházejí vzájemnými interakcemi, což výsledný efekt a také potřebné reakce mění a komplikuje. Při analýze rizik je nutné postupovat od jednotlivých rizik k vícečetným.

Historické zkušenosti ukazují, že při krizových situacích může docházet k synergickým jevům a domino efektům. Průběh jedné události může být výrazně ovlivněn jinou, která není přímo vyvolávána původním dějem, ale která může jeho účinek zesílit nebo naopak zeslabit. Další možností interakce je současný výskyt několika rizik, která vznikla na sobě nezávisle (nejsou vzájemně indukována). Jejich kombinace vede ke zhoršení účinků nejméně jednoho z nich. Vícečetná rizika zahrnují všechny případy, kdy se rizika vyskytují současně nebo v bezprostřední časové a příčinné návaznosti. Nejzávažnějším případem jsou kaskádové efekty, které nastávají tehdy, když účinky aktivace jednoho rizika přímo vyvolávají nebo pomáhají aktivovat jiné riziko. Obě nebo všechna rizika pak působí dominovým efektem, což ztěžuje efektivní reakci a zhoršuje dopady události.

Hierarchii vícečetných rizik ukazuje následující schéma.

Typickým příkladem vícečetných rizik jsou havárie typu NATECH. [1] [2]

Hierarchie vícečetných rizik, zdroj: DRMKC Science for Disaster Risk Management

Reference

  1. Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2015 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf.
  2. POLJANSEK Karmen ...[et al.]. Science for Disaster Risk Management 2017: knowing better and losing less [online]. Luxembourgh: Publications Office of the European Union, 2017 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/science-disaster-risk-management-2017-knowing-better-and-losing-less. ISBN 978-92-79-60678-6.


Vícečetná rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Multirisks Mehrgefahrenbewertungen Multi-aléas conjointes