Člověk - standardní údaje

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Mensch (r))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Z pohledu ergonomie je člověk považován za součást pracovního systému. Člověk představuje biologický pravděpodobnostní subsystém, usilující o dosažení rovnovážného stavu mezi svým vnitřním prostředím a prostředím vnějším. Vyznačuje se vstupními prvky (receptory), kterými získává informace o stavu prostředí a výstupními prvky (efektory), jimiž působí na prostředí vnější. Existencí receptorů a efektorů je dán význam informačních a energetických vazeb a rozdělení funkcí mezi člověkem, pracovním prostředkem (technikou) a prostředím.

Člověk má v pracovním systému obvykle řídící funkci. Vždy zůstává rozhodujícím činitelem pro zajištění pracovního výsledku. Přes značnou schopnost zvyšovat efektivnost své činnosti má však svoje hranice výkonnosti. Proto člověk zpravidla tvoří nejkritičtější článek výkonnosti celého systému člověk - pracovní prostředek (stroj v širším významu) - pracovní prostředí.

Standardním člověkem se rozumí z hlediska tělesných rozměrů osoba s průměrnými antropometrickými znaky[1]

Údaje pro standardní osoby (podle ČSN EN 28996):

mužiženy
Tělesná výška (v metrech) 1,71,6
Tělesná hmotnost (v kilogramech)7060
Povrch těla (ve čtverečních metrech)1,81,6
Věk (v počtu roků)3535
Bazální metabolismus(ve wattech na čtvereční metr)4441

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Reference

Člověk - standardní údaje - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Human Mensch (r) Homme (m)