Bezchybná činnost člověka

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Menschliche Zuverlässigkeit)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Bezchybná činnost člověka/bezporuchovost lidské činnosti je schopnost lidských bytostí splnit úkol za daných podmínek v definovaném časovém období a v přípustných mezích.[1]


POZNÁMKA

V české literatuře se často vyskytuje bezchybná činnost člověka jako český ekvivalent termínu human reliability namísto pojmu bezporuchovost lidské činnosti, který navazuje na terminologii zavedenou normou v oboru spolehlivosti ČSN EN 62508 (bezporuchovost – reliability). V oblasti procesní bezpečnosti se obvykle dosud používá termín [[spolehlivost lidského činitele|spolehlivost lidského činitele]].

Reference

  1. ČSN EN 62508 (01 0681). Návod pro lidská hlediska spolehlivosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 48 s.


Bezchybná činnost člověka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Human reliability Menschliche Zuverlässigkeit Fiabilité humaine