Mez výbušnosti

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 15. 9. 2006, 13:34, kterou vytvořil Kjbenes (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

"1) Je vymezená koncentrační oblastí, ohraničenou dolní a horní mezí výbušnosti2) Mezní hodnota fyzikálních parametrů nebo koncentrace, při které je možný výbuch určitého druhu v daném systému, může být dolní a horní" [[Kategorie: Jednotky, veličiny, základní pojmy]] [[Kategorie: Prevence závažných havárií ]]

Mez výbušnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosion limit Explosionsgrenze (e) Limite explosive (f)