Mezinárodní odborová konfederace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) je globálním hlasem pracujících na světě. Hlavním posláním ITUC je podpora a ochrana práv a zájmů zaměstnanců prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi odbory, globální kampaně a obhajování v rámci hlavních světových institucí. Mezi hlavní oblasti činnosti patří: odborová organizace a lidská práva; hospodářství, společnosti a pracoviště; rovnosti a nediskriminace; a mezinárodní solidaritu. ITUC dodržuje zásady odborové demokracie a nezávislosti. Řídí se čtyřleté světové kongresy, generální rada a výkonný úřad. Regionální organizace ITUC jsou Regionální organizace Asie a Tichomoří (ITUC-AP), Africká regionální organizace (ITUC-AF) a Americká regionální organizace (TUCA). Spolupracuje s Evropskou konfederací odborových svazů, a to i prostřednictvím celoevropské regionální rady. ITUC má úzké vztahy s globálními odborovými federacemi a odborovým poradním výborem pro OECD (TUAC). Úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací práce a několika dalšími specializovanými agenturami OSN.[1]


ReferenceMezinárodní odborová konfederace - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
International Trade Union Confederation